Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katechetika a její metodika

Ruprecht František, 1890
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Autor ani název publikace v ní (jde o přívažek) nejsou uvedeny. O autorovi se ani nezmiňují Tumpach a Podlaha. Přitom biskupský a konsistorní rada Ruprecht (* 1841 Hodonín, † 22. 6. 1903) byl nejlepším katechetou svého času v Brně: horlivý národovec, prof. na učitelském ústavu a docent diecesního učiliště vychoval celou genaraci výborných katechetů. To bylo pro něj zřejmě důležitější než sepisování spisů – to z jeho přednášek udělali jeho žáci.