Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sancta Quatuor Evangelia in Processione Festi Corporis Christi decantanda una cum Versiculis, Orationibus et Benedictionibus.

Gregorius XVI., Milde Vincenz Eduard, 1835
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Riruál

Juxta Rituale Archidioeceseos Viennensis. Papež Řehoř XVI. vládl v letech 1831 až 1846, arcibiskup Vincenz Eduard Milde vládl vídeňské arcidiecézi v letech 1831/2 až 1853.