Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

 

Vzdělání kněžského dorostu

Blaťák František, 1909
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Zařadili jsme toto 2. vyd. místo 1. vyd., které vyšlo jako Časové úvahy roč. 10, č. 6 – 7; viz tam.