Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Učebnice biblické hebrejštiny

Weingreen Jacob, 2003
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

02040353K: V Knihovně Libri nostri nemůže chybět ani nejlepší současná česká cvičebnice biblické hebrejštiny, jejíž zveřejnění povolili překladatelé: jde o překlad z angličtiny, ovšem podstatně doplněný o mnoho důležitých jevů – všechna zjednodušení anglického vydání byla doplněna, takže se dá řící, že jde o vydání zcela přepracované. Takto obsahuje zevrubný výklad jazyka, cvičení pro překlady z hebrejštiny do češtiny i z češtiny do hebrejštiny (což je nutná podmínka řádného osvojení; do těchto cvičení se v českém vydání zasahovalo méně), podrobný slovník hebrejsko-český i česko-hebrejský a dokonalý rejstřík. Kniha byla vypracována na pražské Katolické theologické fakultě v posledním desetiletí 20. století s významnou podporou tehdejšího vedení fakulty. V naší Knihovně je v plně textovém pdf tvaru (včetně hebrejských textů) vhodném pro textové vyhledávání.