Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Křesťanská cvičení nebo Výklad velkého katechismu pro dospělé věřící.

Novák Jan Nep., 1910
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Která konal a vypracoval P. Jan Novák: I. část. O víře a apoštolském vyznání víry (str. 1 – 379). II. část. O naději a modlitbě (384 – 492). III. část. O lásce a přikázáních (496 – 1032). IV. část. O milosti a svátostech (1036 – 1750). V. část. O křesťanské spravedlnosti a čtyřech posledních věcech člověka (1754 – 2127).