Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Supplementum primum, secundum, tertium, quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum S. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis.

Podlaha Antonín, 1916
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Vydáno: primum 1916, secundum 1925, tertium 1928, quartum 1931. Editiones archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani Capituli Pragensis, opus 15, 18, 21 et 25.