Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Obradoslovie. Život s Cirkvou. Učebnica pre ľudové, meštianske a stredné školy.

Zaťko Matej, 1948
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

2. posled. vyd. (1. vyd. 1946). P. Matej Zaťko (* 9. 3. 1908 Vlachy-Vlašky, † 12. 2. 1983 Martin-Priekopa.