Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Mše svatá. Výklad věroučný a liturgický. Liturgika pro laiky. Část II.

Čala Antonín František, 1941
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Dominikánská edice Krystal, sv. 58. Pozn.: Nepodařilo se nám s jistotou zjistit, která publikace z této edice je "Částí I."