Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Listy o Katolické akci. 1. List sv. otce Pia XI. o katolické akci episkopátu Brasilie. 2. Poslední slovo papeže Pia XI. "O katolické akci" – Apoštolský list k biskupům ostrovů Filipinských z 18. ledna 1939. 3. Pastýřský list o Katolické akci.

Pius IX., Pícha Mořic, 1940
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

List do Brazílie vyšel 1936, do Filipín 1939. List biskupa Píchy (ad 3.) vyšel roku 1940 dvakrát (jednou jako Časové úvahy roč. 43, č. 3 – 4, podruhé ve Frýdku).