Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Volná škola na soudu dějin. Na objasněnou k boji o náboženský ráz školy.

Žák Emanuel (zde užil pseudonymu Testis), 1919
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Srov. článek Volná škola na soudu dějin. Žák Emanuel, 1907 – Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství. str. 13 přerušovaně až 100, zde v pododdělení 2001 Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Pseudonym byl zřejmě použit kvůli revolučnímu teroru v převratových letech.