Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Školské sestry OSF – kompletní bibliografie. V Knihovně jsou i všechny vydané tituly.

Fūrgottová Xaverie, 2019
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

Rozlišujeme zde dvě řady, obě jsou v Knihovně Libri nostri kompletní:
1. Knihy touto kongregací vydané mají ve svém popisu: Školské sestry OSF, sv XX. Bibliografii této řady zde předkládáme (v 5. sloupci je pododdělení Knihovny).
2. A čtyři knihy, vydané nakladatelstvím Bohuslav Rupp pro tuto kongregaci a ve spolupráci s ní. Ty mají ve svém popisu: Edice Školských sester, sv. XX. Přitom všechny tyto čtyři publikace byly vydány i v první, základní řadě.
K některým autorstvím – představená, za které kniha vyšla.