Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Rozjímání sv. růžence radostného, bolestného a slavného v přítomné době válečné

Komárek František, 1914
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence