Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Z doby Sušilovy. Sbírka dopisů.

Vychodil Pavel Julius, Sušil František (a j.), 1917
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Zveřejňujeme separát z práce Korespondence Františka Sušila. Setřídění a okomentování veškeré korespondence, která se po Františku Sušilovi dochovala. Janalík Jiří, 2018.
Další dopisy z okruhu P. Fr. Sušila nalezne čtenář v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu) v časopisu Hlídka: Z korrespondence družiny Sušilovy. Vychodil Pavel Julius, 1919, str. 143, 198, 225, 314, 384, 446, 513, 577, 639 a 692, a 1920, str. 18, 77, 149, 208, 271, 329, 388, 458, 513, 574 a 635.
Konečně uveřejňujeme i článek Nové příspěvky ku poznání Fr. Sušila. Kalláb Vilém, 1911, otištěný v CMM toho roku.