Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Proč jsem se stal katolíkem? Řada úvah předních současných anglických konvertitů – literátů.

Rozmahel Jakub, Chesterton Gilbert Keith a j., 1929
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Autorisovaný překlad z angličtiny pořídil P. J. Rozmahel. Vydáno k mileniu svatováclavských oslav, jediné vyd.