Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

V hlubinách Oběti

Zundel Maurice, 1938
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Jediné vyd. Dominikánská edice Krystal, sv. 35.