Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Večery nad Ženevským jazerom

Morawski Marian Ignacy, 1933
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Kritické poznámky dodal Jakub Overmans, preložil Stanislav Weiss-Nägel; ve slovenštině. Se souhlasem majitele autorských práv (děkujeme i čtenáři Ch. za vyřízení).