Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pronásledování katolíků v Mexiku

Krlín Josef, 1928
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Trockistický nebo bolševický komunismus (znárodnění)

Srov. sousední publikaci Boj proti kříži neb Utrpení katolické církve v Mexiku. Díl I. Vedral Václav, 1928. Žádná z těchto brožurek už nezohledňuje neblahý konec kristerů způsobený naprosto nezodpovědným kompromisem, navíc nepsaným, který pod vedením amerického velvyslance "dojednala" katolická hierarchie s vládou. Šlo totiž o "kompromis", na který se museli spolehnout jen sami kristeros – není možné, že by hierarchie byla předpokládala, že bude dodržen: takže místo "dojednané" amnestie bylo 5.000 kristerů ihned zastřeleno.