Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké (bibliografie Družiny).

Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Vlastní Almanach je v pododd. 2004: Almanachy, časopis Archa v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).