Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Písmo sväté Starého a Nového zákona. Z latinského typického vydania Vulgaty na slovenský jazyk preložené. Sväzok 1 – 10. Kompletní.

Hlinka Andrej, Donoval Ján, 1926
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Nejlepší a plně spolehlivý slovenský překlad vůbec. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx.