Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Obradoslovie [liturgika]. Učenie o svätých obradoch cirkvi katolíckej. Pre katolícke dietky.

Osvald František Richard, 1943
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

16. vyd. 1943?; 1. vyd 1881, poslední, 17. vyd., 1943. Dar do Knihovny, Pán Bůh odplať!