Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Lampa posvátná

Wiseman Nicholas Patrick Stephen, 1859
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Posvátná místa ve světě