Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Franco. Arriba Espaňa!

Froembgen Hanns, 1939
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Trockistický nebo bolševický komunismus (znárodnění)