Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Český kancionál svatováclavský. 1. Písně. Modlitby. 2. Průvod varhan.

Boháč Jan Nepomuk (aj. red.), 1947
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Jediné vyd. zpěvníku vcelku úspěšně proskribovaného – proto zařazujeme i uspořádání jen pro zpěv.