Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Veliký-Velký katechismus katolického náboženství. Vydání obrázkové

Podlaha Antonín, Hronek Josef, 1933
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Byl schválen na valné schůzi biskupů rakouských ve Vídni dne 9. dubna 1894, poprvé česky vydán 1899. Dále vyšel 1903, 1905, 1907, nové vyd. 1908 a 1910. Obrázkové vyd. uspořádal Podlaha Antonín a vyšlo 1910 a 1911. Pův. vyd. vyšlo 1911, 1913, 1914, 1915, 1917 a 1918. Podlahovo 3. nezměn. vyd. 1919. I nadále se střídalo pův. a Podlahovo vyd. Podlaha vyšel naposledy 1933 jako 8. nezměn. vyd., toto uveřejňujeme, pův. vyd. vyšlo naposledy 1942. Přece však 1947 vyšel opravdu naposledy obrázkový Podlaha jako 9. vyd. a téhož roku 10. změněné vyd., které uspořádal Dr. Josef Hronek. Tím historie Velikého-Velkého katechismu končí.
Nejdokonalejší český katechismus, pro její krásu dospělejší mládež tuto knihu měla nejraději. Autorem a uspořádavatelem byl milovník knih a výborný znalec katolické nauky – a mladé duše – otec biskup Podlaha; katechismus má 877 otázek plus přídavek. Děkujeme za OCR.