Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

P. Jan Křtitel Votka S. J. – Za † dp. P. Janem Křt. Votkou S. J., bibliografie.

Rejzek Antonín Paduánský, Pavlík Jan Evangelista, 1901
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Bibliografie zahrnuje jen knihy, o seznamu autorových článků nevíme.