Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O správním rozdělení země České do polovice 13. století.

Pekař Josef, 1906
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české