Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

České katastry 1654 – 1789 se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním.

Pekař Josef, 1915
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české

vyšlo ještě 1932