Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Chceš rozuměti mši svaté?

Vicenec Dominik(?), 1942
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Edice Jiskry, sv. 8. Dvě verse souboru .pdf z různých zdrojů.