Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Příprava na první svatou zpověď. Katechese pro mládež.

Oliva Arnošt, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.