Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kalendarium svatých; s ukazatelem životopisů

Vondruška Isidor, 1932
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Kalendarium odkazuje na čtyři svazky téhož autora nazvané "Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1 až 4.", které jsou v naší Knihovně v oddělení Církevní dějiny obecné, a to pro jejich převažující hledisko dějepisné. Do oddělení Hagiografie totiž náležejí životopisy svatých v pořadí roku církevního nebo občanského, a to pro těsnou souvislost s liturgií.