Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Domácí výchova v duchu křesťanském. Návod k dobré výchově dítek.

Navrátil František, 1910
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Dle přednášek ředitele škol J. Kurze zpracoval P. František Navrátil.