Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Výklad malého a středního katechismu blah. Kanisia. Díl I. Výklad malého katechismu. Díl II. Výklad středního katechismu.

Procházka Jakub, Canisius Petrus (svatý), 1886
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety