Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sepjaté ručky v sepjatých rukou. Radostně zbožná cesta matky a dítěte do Božího království.

Müller Marga, Laurin Alda, 1933
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Orig. Betende Händlein in betender Hand. Ein fröhlich-frommer Weg ins Gottesreich für Mutter und Kind, 1931. Školské sestry OSF, sv. 32.