Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Příběhy k biřmování

Hünermann Wilhelm, 1990
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Orig. Erzählungen zur Firmung.