Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Enchiridion historiae ecclesiasticae universae. 1. Aetas prima seu christiana antiquitas annis 1 – 692. 2. Aetas altera seu medium aevum annis 692 – 1517. 3. Aetas tertia seu nova tempora annis 1517 – hodiernum diem.

Hendrick Albers Petrus, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Vyšlo jen toto vyd.