Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1.

Vondruška Isidor, 1930
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání