Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Otče náš maličkých

Hronek Josef, Neumannová, 1932
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Duchovní poesie

Vzácná dětská publikace (Souborný katalog ČR ji nezná) nádherně ilustrovaná.