Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Rudimenta linguae Latinae ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum, formarum doctrina

Šlesinger Milan, 2001
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010102: Základy latinského jazyka pro posluchače teologie, tvarosloví; 2. rozš. vyd. (vydání 2008 byl pouze nezměněný dotisk). Výhodou skript je množství rozebíraných tradičních modlitebních textů, nevýhodou je seznam literatury, který se omezuje prakticky jen na moderní publikace. Díky našemu dobrodinci připojujeme i textový pdf soubor.