Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Kaine, kde je tvůj bratr? Medailonky českých katolických kněží – obětí fašismu.

Beneš Josef, 1971
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj se socialismem (korporace, oligarchové) šovinistickým nebo internacionálním