Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jak psáti životy svatých

Vodička Timotheus, 1942
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Dominikánská edice Krystal, sv. 64.