Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Studentský apoštolát

Dacík Reginald Maria, 1945
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Dominikánská edice Krystal, sv. ?.