Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Traktát o Nejsvětější Trojici

Newman John Henry (svatý 2019), 1931
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)

Dominikánská edice Krystal, sv. 8.