Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zdrávas, Královno! Několik poznámek.

Durych Jaroslav, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Dominikánská edice Krystal, sv. 11.