Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická mravouka

Řehák Karel Lev, 1893
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

K obecnému vzdělání. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 80.