Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Rukověť katolické mravouky

Vřešťál Antonín, 1924
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 2. Pořádá Dr. Antonín Podlaha. Vzdělaným laikům sestavil Antonín Vřešťál.