Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Threni to jest Pláč Jeremiáše proroka

Hejčl Jan, 1923
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Podle zásad "Bible české" (Praha 1913 nn.) přeložil a stručně vyložil P. Jan Hejčl. Z tohoto důvodu, na rozdíl od tří následujících knih novozákonních, by tento spisek měl náležet do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky, ovšem kvůli souvislosti je ponechán zde.