Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Prvosenky. Čítanka pro školy obecné. Díl I. pro II. školní rok.

Kadlčák Josef Mnohoslav, 1922
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Redakční kroužek Svazu křesťanského učitelstva Českosloslovenska (roku 1922, poté přejmenován na Svaz katolického učitelstva československého; posl. Kadlčák byl do své smrti r. 1924 předsedou svazu) sestavil tuto čítanku, aby vyšel režimu vstříc. Vydal ji ne stát, ale církevní Dědictví sv. Jana Nepomuckého, a zařadili do ní i to, co si mysleli, že režim uvítá, i když leccos od milovníků církve zrovna nepocházelo; znám je např. názor paní s uměleckým jménem Božena Němcová na církev – muži Josefu Němcovi 13. června 1857 psala, že když se objevila kometa, "nejvíc strachu lidem nahnalo kněžstvo. Rozposílali modlitbičky, kázali, že je lid bezbožný, že na ně bůh sesílá trest; – byly modlení, zpovědě, písně – a bůhví co všecko, a mezi lidem se rozneslo, že se papež v Římě ve dne v noci za lidi modlí. (Někde u žbánu nebo kurvy.)" Nic nepomohlo, žádná další taková čítanka už nevyšla (zřejmě vyjít nesměla). Ani ohledně Prvosenek nám není známo, zda se dostaly do škol: Není tu souhlas Ministerstva školství a výtisky, které jsme měli v rukách, byly nepoužité.