Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Liturgika pro střední školy

Hrudička Alois, 1898
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

3. opr. vyd. (poprvé 1884, podruhé 1892).