Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Rozjímání o posledních věcech člověka s dodatkem rozjímání o hříchu a o svátosti pokání

Bransiet Mathieu, 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Originál Méditations sur les fins dernières, 1862 (1. vyd., od 3. vyd. 1889 název doplněn ... suivies des méditations sur le péché et le sacrement de pénitence). Zajímavostí je, že anglicky vyšlo ještě r. 2010 a znovu r. 2011.