Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Náčrt zdravého rozumu

Chesterton Gilbert Keith, 2016
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Originál Outline of Sanity, 1927. Překlad převzat z blogu.